ابوعبیده جراح
29 بازدید
محل نشر: کتاب دائره المعارف صحابه پیامبر/ انتشارات چاپ و نشر بین الملل
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پژوهشکده