تعارض سازمانی
34 بازدید
محل نشر: دانشنامه مدیریت / پژوهشکده باقرالعلوم (ع)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سایت پژوهشکده