سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
اداره کل نظارت شورای عالی حوزه های علمیه 
کارشناس و پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
دفتر مطالعات راهبردی شورای عالی حوزه های علمیه 
کارشناس و پژوهشگر 
 
 
علمی 
همکاری 
پژوهشکده باقرالعلوم (ع) 
مدیر گروه  
 
 
تدوین فرهنگنامه مدیریت 
همکاری 
دفتر طرح و برنامه دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه 
پژوهشگر 
1393/01/15 
1395/05/02 
علمی 
همکاری 
سازمان حج و زيارت 
روحانی کاروان عتبات 
 
ادامه دارد 
فرهنگی 
همکاری 
معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
مبلغ 
 
ادامه دارد 
فرهنگی - تبلیغی 
تدریس 
حوزه علمیه امام رضا (ع) میاندوآب 
مدرس 
 
 
نحو مقدماتی 
تدریس 
حوزه امام رضا (ع) میاندوآب 
مدرس 
 
 
صرف مقدماتی 
تدریس 
حوزه امام رضا (ع( میاندوآب و المهدی عج مشکین شهر 
مدرس 
 
 
هدایه 
تدریس 
حوزه امام رضا (ع) میاندوآب 
مدرس 
 
 
صمدیه 
تدریس 
حوزه امام رضا (ع) میاندوآب 
مدرس 
 
 
سیوطی 
تدریس 
حوزه میاندوآب و مشکین شهر 
مدرس 
 
 
مغنی الادیب 
تدریس 
حوزه امام رضا (ع) میاندوآب 
مدرس 
 
 
منطق مظفر 
تدریس 
حوزه خواهران مشکین شهر 
مدرس 
 
 
اصول فقه 
تدریس 
موسسه علوم انسانی (المصطفی ) 
مدرس 
 
 
مبانی سازمان و مدیریت 
تدریس 
نیروی انتظامی عقیدتی 
مدرس 
 
 
مدیریت منابع انسانی و رفتار سا 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
1393/11/15 
1394/03/22 
مدیریت اسلامی 
تدریس 
موسسه آموزش عالی بنت الهدی 
مدرس 
1393/12/01 
1394/03/22 
مدیریت فرهنگی اسلامی 
تدریس 
موسسه علوم انسانی المصطفی 
مدرس 
1394/06/20 
ادامه دارد 
نظام مدیریت اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
1394/06/22 
ادامه دارد 
مدیریت اسلامی - 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم- گروه مدیریت بازرگانی 
مدرس 
1394/06/22 
ادامه دارد 
مدیریت اسلامی و الگوهای آن 
تدریس 
مرکز آموزشهای کاربردی امور طلاب و دانش آموختگان 
مدرس 
1394/09/01 
ادامه دارد 
مدیریت اجرایی، مدیریت مسجد و مدیریت فرهنگی 
تدریس 
مرکز آموزشهای کاربردی دفتر تبلیغات 
مدرس 
1393/07/01 
ادامه دارد 
مدیریت فرهنگی